fw-1

Specialist in het begeleiden van mensen

fw-1

Psychotherapie & Coaching

fw-1

Authenticiteits-ontwikkeling

Verschil tussen Therapie en Coaching

Psychotherapeutische behandeling heeft de intentie om een psychisch gezondheidsprobleem absoluut te herstellen of een relatieve verbetering van het probleem te bewerkstelligen. Authenticum biedt begeleiding bij milde varianten van psychopathologische stoornissen en varianten die meer psycho-sociaal van aard zijn. Afhankelijk van de diagnose wordt een therapievorm gekozen, of een combinatie van methodieken, die het beste aansluit bij uw klacht.

Coachen is het zowel individueel als collectief begeleiden van mensen, waardoor zij zichzelf, hun omgeving en de wereld waarin zij leven meer zelfreflectief en constructiever kunnen beleven en hanteren. Coaching heeft te maken met het onderzoeken en ontwikkelen van talenten, competenties, bevlogenheid en het spiegelen van gedrag, normen en waarden. Het gaat erom mensen zo uit te dagen, te steunen en te stimuleren dat zij grotere prestaties gaan leveren en in staat worden gesteld uit zichzelf en hun omgeving het beste naar boven te halen.