fw-1

Specialist in het begeleiden van mensen

fw-1

Psychotherapie & Coaching

fw-1

Authenticiteits-ontwikkeling

Schematherapie

Schematherapie, zou je ook kunnen omschrijven als valkuilentherapie. Door middel van een uitgebreide test wordt er een inventarisatie gemaakt van belastende belemmerde overtuigingen/valkuilen eveneens schema’s genoemd. Schematherapie gaat er van uit dat de manier waarop iemand informatie verwerkt een rol speelt in het ontstaan en het voortduren van hardnekkige problemen en overmatig emotioneel reageren. Een schema ontstaat in de kindertijd als er te weinig tegemoet wordt gekomen aan bepaalde basisbehoeftes. Onvervulde basis behoeftes creëren disfunctionele schema’s. Schema’s zijn dus belemmerende emotionele en cognitieve patronen die in de volwassenheid worden geactiveerd door gebeurtenissen die als hetzelfde ervaren worden als de traumatische ervaringen uit het verleden.

Op een schema reageert men door overcompensatie, vermijding, of overgave, waardoor een schema dus een gezond en adequaat gedrag en emotioneel reageren in de weg staat. Cliënten kunnen hevig lijden onder een disfunctioneel schema en hoewel men lijdt onder het schema, voelt het prettig en vertrouwd. Het probleem is dat mensen zich aangetrokken voelen tot gebeurtenissen en mensen die hun schema’s activeren. Schema’s zijn hardnekkig en het kost tijd en volharding om een schema te normaliseren. De levenskwaliteit neemt echter enorm toe als een schema doorleefd is.