fw-1

Specialist in het begeleiden van mensen

fw-1

Psychotherapie & Coaching

fw-1

Authenticiteits-ontwikkeling

Psychosynthese

Psychosynthese” is een vorm van individuele psychotherapie met als voornaamste doel het bereiken van een hoger niveau van zelfbewustzijn. Dit bewustwordingsproces kan bijdragen aan de genezing van psychische klachten. Onder andere door middel van het vergroten van de zelfkennis leert de cliënt tijdens psychosynthese meer in harmonie te raken met zichzelf en de omgeving. Daarbij tracht psychosynthese ervoor zorg te dragen dat de cliënt meer innerlijke vrede ervaart. In psychosynthese helpt de psychotherapeut de cliënt om onbewuste gebieden van zichzelf te onderzoeken, teneinde het zelfbeeld te vergroten. Dit heeft een dieper niveau van zelfervaring tot gevolg. Psychosynthese gaat in op de persoonlijke onbewuste motieven van de cliënt, maar ook op de onbewuste invloeden die de omgeving op het leven van de cliënt hebben. Zo wordt er stilgestaan bij de cultuur en de sociale omgeving van de cliënt.

Daarnaast gaat men in op existentialistische kwesties, waarbij de therapeut en cliënt samen onder andere reflecteren op de zin van het bestaan. Het doel van psychosynthese is hierbij om de cliënt zichzelf te laten ervaren als deel van een groter geheel in de evolutie en de natuur, waarbij men zich verbonden voelt met het heden, het verleden en de toekomst. Zingeving speelt hierbij wederom een belangrijke rol. Wegens dit zoeken naar betekenis dit het persoonlijke overstijgt, wordt psychosynthese ook wel transpersoonlijke psychologie genoemd.

Psychosynthese beoogt het effect van de samenvoeging, oftewel synthese, van alle niveaus van zelfbewustzijn. Volgens de theorie van psychosynthese ontstaat er vanuit deze toestand persoonlijke vrijheid. Daarmee probeert psychosynthese de cliënt te helpen in de zoektocht naar de kern van de persoonlijkheid, het ‘essentiële zelf’. Behalve als psychotherapie wordt psychosynthese ook in het bedrijfsleven, het onderwijs en in de gezondheidszorg ingezet om mensen te helpen contact te maken met het onbewuste om zo zichzelf en hun levensrichting beter te leren kennen.

 

 

.