fw-1

Specialist in het begeleiden van mensen

fw-1

Psychotherapie & Coaching

fw-1

Authenticiteits-ontwikkeling

Particulier

Ieder mens en iedere klacht is anders, wat voor de ene persoon werkt kan voor een ander volledig ineffectief zijn. Daarom werkt Authenticum volgens het eclectische psychotherapeutische model. Dat wil zeggen dat u de therapie krijgt, die aansluit bij uw hulpvraag uw persoonlijkheid en levensomstandigheden.

Op een vriendelijke, eerlijke en objectieve manier krijgt u inzicht in uzelf en leert u anders omgaan met uw problemen. Eveneens leert u hoe u zich constructiever kunt verhouden in relaties en uw omgeving. Door deze persoonlijke groei versterkt uw positieve kracht en veerkracht.

Uiteraard kunt u zelf een specifieke therapie aanvragen. Onder specialisaties kunt u zien met welke therapievormen er gewerkt wordt.