fw-1

Specialist in het begeleiden van mensen

fw-1

Psychotherapie & Coaching

fw-1

Authenticiteits-ontwikkeling

Over Authenticum

Authenticum is in 1997 opgericht door Anita Laumann en betekent in het Latijn, ‘bron van authentiek’ In 2010 is de privépraktijk samengevoegd met de werkzaamheden in het bedrijfsleven op gebied van mens- en organisatieontwikkeling. Uitgangspunt van alle werkzaamheden binnen Authenticum is de zoektocht naar je authentieke zelf. Op een professionele, empathische en confronterende manier wordt je begeleid in een proces van therapie, coaching of persoonlijke ontwikkeling.

Werkwijze
In een kennismakingsgesprek wordt een inventarisatie van de klachten c.q wensen gemaakt en bespreken we welke vorm of combinaties van therapieën het beste bij u passen, om een zo optimaal mogelijke verbetering van uw klachten en problematiek te behalen en bij coaching een zo hoog mogelijk rendement uit jezelf te halen. De tijdsduur van een therapie/coaching verschilt per persoon en is afhankelijk van de persoonlijke vraag.

Vergoeding
In een intake gesprek wordt gekeken of er een basis is om een traject aan te gaan. Dan wordt er bepaald hoe de therapie of coaching vorm gaat krijgen. Het uurtarief wordt bepaald naar draagkracht. Indien u aanvullend verzekerd bent krijgt u de therapie vergoed. Een coaching traject wordt veelal vergoed door uw werkgever. Een opleidingstraject wordt voor een groot deel vergoed door de belastingdienst.

Informeer bij uw zorgverzekeraar voor vergoeding met deze AGB codes 90-52561/90-043825

Authenticum is aangesloten bij de volgende beroepsverenigingen