fw-1

Specialist in het begeleiden van mensen

fw-1

Psychotherapie & Coaching

fw-1

Authenticiteits-ontwikkeling

Cognitieve gedragstherapie

Wij werken voornamelijk met Rationele Emotieve Therapie (RET) Dit is een vorm van psychotherapie waarbij wordt uitgegaan van een sterk verband tussen gedachten en emoties en gedrag wat daar uit voort komt. De beredenering is: psychische klachten ontstaan niet door een gebeurtenis maar door de manier waarop men de gebeurtenis interpreteert. Een mens leeft op grond van zijn overtuigingen en is verantwoordelijk voor zijn eigen emoties en gedrag.

Door positieve gedachten effectueert men een positief gevoel en verandert gedrag. RET wordt gezien als een vorm van cognitieve therapie omdat het gericht is op het veranderen van het denken. De cliënt neemt echter een veel actievere rol aan in RET t.o.v. de basale cognitieve therapie, omdat zelfanalyse een belangrijke rol speelt binnen RET.

Een cliënt wordt meer uitgedaagd en geconfronteerd. In tegenstelling tot de symptoom bestrijdende cognitieve therapie biedt de Rationele Emotieve Therapie meer gelegenheid tot een analyse van het verleden, waardoor problemen op een dieper niveau kunnen worden uitgewerkt, omdat de gedragscomponent wordt meegenomen in deze therapie. Eveneens worden er methodieken gebruikt uit het Neuro Linguïstisch Programmeren vanuit deze vorm worden onderdelen die kunnen leiden tot krachtige kerntransformatie.